Ocena brak

Struktura kapitału

Autor /mocher Dodano /24.03.2011

To część struktury finansowania - relacja wartości zadłużenia długoterminowego do kapitałów własnych firmy.

Strukturę kapitału można analizować w aspekcie kapitałów i dochodów. Jej ocenie służą wskaźniki oparte na danych zaczerpniętych z bilansu i rachunku zysków i strat. Wskaźniki struktury kapitału oparte na danych bilansowych określają zakres użycia kapitałów obcych w finansowaniu działalności firmy.

Dla pomiaru ryzyka wynikającego z zadłużenia należy stosować wskaźniki wynikające z danych pochodzących z rachunku zysków i strat, charakteryzujące stopień pokrycia odsetek. Pozwalają one odpowiedzieć, czy firma jest w stanie obsługiwać zadłużenie. Istotną grupę wskaźników charakteryzujących sytuację finansową firmy stanowią wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry