Ocena brak

Struktura i dynamika osób w interpretacji K. Goldsteina

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

  • Struktura osobowości

Organizm jest całością i składa się z części bardzo silnie ze sobą połączonych. Gdy następuje izolacja części to mamy do czynienia z chorobą (np.: w stanie strachu). Każdy proces jest wynikiem działania całego organizmu. Kiedy dana część zaczyna dominować staje się figurą a pozostała część organizmu staje się tłem. Figura jest wynikiem podejmowania aktywności przez organizm. Tło jest ciągłe – nie tylko otacza figurę ale znajduje się też poza nią. Każda figura przejawia się w postaci zorganizowanego i elastycznego zachowania. Figury naturalne prezentują preferencje. Preferencje są to wrodzone czynności wykonywane przez człowieka zgodnie z całym organizmem. Figury nienaturalne to te które są wymuszone lub spowodowane przez traumatyczne wydarzenia, nasycone negatywnymi emocjami. Goldstein wyróżnia trzy różne rodzaje zachowań, które wchodzą w strukturę organizmu:

  1. Działania: czynności dowolne, doświadczane w sposób świadomy, np.: chcę iść do kina.

  2. Postawy: uczucia, nastroje, doświadczane wewnętrznie.

  3. Procesy: elementy które tworzą strukturę organizmu i mogą być doświadczane tylko pojedynczo.

  • G. wyróżnia i wprowadza trzy pojęcia dynamiczne:

  1. Wyrównywanie energii, jej centryzacja. Stały dopływ energii wyzwala w organizmie napięcie. Energia jest angażowana w różne reakcje i dlatego musi nastąpić wyrównanie napięcia. Powoduje to centryzację, zaistnienie centrum, które steruje energią i całym zachowaniem. Centryzacja jest rzadko osiągalna. Napięcia pojawiają się gdy następują zaburzenia.

  2. Samorealizacja – najwyższy motyw, inne motywy to przejawy samorealizacji. Ludzie w różny sposób realizują siebie, mają różną siłę popędów i skalę potrzeb. Samorealizacja jest wydobywaniem potencjałów natury ludzkiej.

Dochodzenie do porozumienia ze środowiskiem. Środowisko to źródło mocy. Naciska na człowieka, daje mu szansę na spełnienie. Należy liczyć się ze środowiskiem np.: przystosowując się do zagrożeń natury. Licząc się z tym dochodzi do porozumienia ze środowiskiem.

Podobne prace

Do góry