Ocena brak

Struktura gospodarcza i społeczna Cesarstwa Rzymskiego

Autor /Lewin Dodano /02.05.2012

 

 • Proces przejścia od społeczno- ekonomicznych struktur starożytności do średniowiecznego feudalizmu bardzo wyraźnie rysuje się na wsi bizantyjskiej w V- VII w.

 • Drobnotowarowa gospodarka chłopska była wciąż silna, zwłaszcza w Azji Mniejszej na wielu terenach wolne gospodarstwa chłopów miały przewagę, spotykamy je także na Półwyspie Bałkańskim. W omawianym okresie umocniły się one na wielu tereanch, tworząc organizacje zwane metrokomiami, zbliżone do znanych z zachodniej Europy wspólnot terytorialnych.

 • Domeną wielkich latyfundiów pozostawały Syria, Egipt i Afryka i niektóre europejskie tereny cesarstwa, które przechodziły jednak doniosłe zmiany wewnętrzne. Niewolnictwo nie odgrywało tu poważniejszej roli w produkcji (głównie jako służba domowa, czy w górnictwie). Na wsi obok dominującego kolonatu pojawiły się inne formy podziału własności ziemi:

 • Emfiteuza- chłop miał dziedziczne prawa do uprawianej ziemi pod warunkiem wywiązywania się ze świadczeń

 • Komenda- w dobrach państwowych, jeszcze korzystniejsza od emfiteuzy.

 • Wśród ciężarów chłopskich przeważała:

 • Renta naturalna,

a także występowały

Oprócz tego ciążyły na chłopach:

 • Wysokie podatki

 • Daniny na rzecz kościoła

 • Przymusowe robocizny publiczne

 • Obowiązek dostarczenia rekruta.

 • W V- VI w. miasta Wschodu przeżywały okres rozkwitu. Korzystna sytuacja chłopów umożliwiała im kontakty z rynkiem. Wybitną rolę w handlu i produkcji odgrywały:

 • Konstantynopol, Antiochia i Aleksandria (skupiska tysięcy warsztatów)

 • Efez, Smyrna, Nicea, Nikomedia w Azji Mniejszej

 • Tessalonika, Korynt, Teby w Grecji

 • Rawenna, Bari w bizantyjskiej Italii

 • Syrakuzy na Sycylii.

Podobne prace

Do góry