Ocena brak

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

Części składowe teorii traktowanej jako zbiór obiektów językowych, które zostały poddane wielokierunkowej analizie logicznej:

  1. Język teorii.

  2. Zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii.

  3. Zestaw środków dowodowych (formalnych), stosowanych na gruncie danej teorii przy ustalaniu prawdziwości jednych zdań na podstawie innych.

  4. Właściwe dla danej teorii empirycznej procedury empirycznego rozstrzygania prawdziwości zdań.

  5. Zasięg teorii, a więc zbiór tych wszystkich systemów empirycznych, które dana teoria opisuje i wyjaśnia.

Aczkolwiek powyższe wyszczególnienie elementów teorii jest niepełne (gdyż to do końca niewykonalne), to pewna idealizacja, uproszczenie złożonej rzeczywistości społ.

Podobne prace

Do góry