Ocena brak

Struktura ekonomiczna społeczeństwa późnego kapitalizmu wg. Habermasa

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Współczesna teoria zróżnicowania społecznego w ujęciu Jurgena Habermasa – stworzył on koncepcję późnego kapitalizmu lub inaczej zorganizowanego kapitalizmu. Ten typ gospodarki wyraża się poprzez:

System ekonomiczny:

a) koncentracja przedsiębiorstw – powstają kooperacje (przedsiębiorstwa akcyjne), oznacza to organizację rynku, rynek przestaje być wolny, następuje monopolizacja.

b) braki w funkcjonowaniu rynku spowodowały powstanie centralnej organizacji administracyjnej – państwo rozszerzyło swoje kompetencje i zaczęło inwestować w gospodarkę.

Gospodarka współczesnego społeczeństwa ma trzy sektory:

- sektor gospodarki prywatnej, konkurencyjny. To małe i średnie przedsiębiorstwa, przede wszystkim w branżach pracochłonnych gdzie istnieje niewielki stopień uzwiązkowienia, istnieje konkurencja między przedsiębiorstwami.

- sektor gospodarki zmonopolizowanej – obejmuje kapitałochłonne gałęzie gospodarki (górnictwo, przemysł maszynowy, samochodowy). Nie ma konkurencji między przedsiębiorstwami, ale jest oligopol kilka przedsiębiorstw zawiera umowę, że nie będą ze sobą konkurowały. Jest tu silny ruch związków zawodowych.

- sektor publiczny (państwowy) – wielkie przedsiębiorstwa niezależne od rynku: przedsiębiorstwa państwowe produkujące na rzecz państwa, przedsiębiorstwa prywatne – produkujące na rzecz państwa. Jest to sektor kapitałochłonny i ma wysoko zorganizowane związki zawodowe

Podobne prace

Do góry