Ocena brak

Struktura dywizjonalna zarządzania

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Instytucją powstała w rezultacie poszukiwania bardziej doskonałych rozwiązań strukturalnych w zarządzaniu pozwalających neutralizować braki klasycznych struktur organizacyjnych. Jest ona zmodyfikowaną strukturą sztabowo-liniowąze zdecentralizowanymi segmentami (dywizjonami) o wysokim stopniu kompetencji i samodzielności personelu kierowniczego.

Struktura dywizjonalna występuje głównie w dużych instytucjach gospodarczych typu kombinat (koncern) i polega na budowie wyodrębnionych z koncernu segmentów w relatywnie niezależne i samodzielne jednostki organizacyjne (dywizjony, sektory, segmenty, kompleksy, zakłady, filie, dywizje, oddziały) odpowiedzialne za dany produkt lub grupę produktów, lub grupę odbiorców, lub regiony odbioru zarządzane przez samodzielnych kierowników. Naczelne kierownictwo koncernu zachowuje jednak dla siebie kluczowe funkcje: planowania strategicznego, inwestycji, personalne dotyczące kadry kierowniczej, finansowe, marketingowe, organizacji eksportu i importu, kontroli i ogólnej oceny tego systemu. Pełnione przez naczelne kierownictwo funkcje zapewniają skoordynowane i jednolite działania całego systemu (koncernu).

Pozostałe funkcje, a zwłaszcza funkcje składające się na pełny cykl produkcyjny (począwszy od funkcji badawczo-rozwojowych aż do sprzedaży produktu włącznie) skupione są w sektorach (zakładach, filiach, dywizjach) przedmiotowych. Cała struktura organizacyjna instytucji przybiera wówczas formę struktury płaskiej, o znacznej nieraz liczbie równoległych sektorów przedmiotowych.

Podobne prace

Do góry