Ocena brak

Struktura demograficzna ludności Polski

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Struktura demograficzna – to podział całej populacji według grup wiekowych, płci, stanu cywilnego, wykonywanych zawodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania.

O strukturze demograficznej decyduje przyrost naturalny;

Okres powojenny charakteryzuje się szybkim przyrostem. W 1955 przyrost osiągnął wielkość 19,5% i był najwyższy z dotychczasowych. Przyrost naturalny w 1998 był najniższy w historii naszego kraju i wynosił średnio 0,5%. Przy czym dla miasta wskaźnik ten wynosił 0,3%, a na wsi około2%.Przyrost naturalny w Polsce nadal ma tendencje malejącą .

Przyczyny ujemnego przyrostu;

Starzenie się społeczeństwa, choroby, brak mieszkań, bezrobocie, warunki ekonomiczne.

Nagły wzrost udziału młodej grupy wiekowej w ogólnej liczbie ludności, wywołany zwiększeniem przyrostu naturalnego, nazywamy wyżem demograficznym. Największy wyż demograficzny miała Polska w latach 1953-55.

Struktura ludności wg. płci i wieku ; analizując strukturę ludności w Polsce zauważamy: - liczbową przewagę kobiet. Na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet

  • wśród noworodków przeważają chłopcy.

  • w populacji do 40 roku życia przeważają mężczyźni

  • między 40-50 rokiem ma miejsce zjawisko nadumieralności mężczyzn

  • powyżej 50 lat można zauważyć równowagę w liczbie kobiet i mężczyzn

  • powyżej 65 roku życia liczba kobiet rośnie

Podobne prace

Do góry