Ocena brak

Struktura demograficzna

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Struktura według płci;

W państwach słabo rozwiniętych więcej jest mężczyzn niż kobiet. Ta prawidłowość ma związek z dużą dzietnością kobiet oraz ich aktywnością zawodową . Ma to wpływ na ich stan zdrowia i skrócenie długości życia. W krajach wysoko rozwiniętych występuje wyraźna przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Jest to wynikiem niskiej rodności kobiet oraz ich mniejszą aktywnością zawodową w porównaniu do mężczyzn.

Ze wzg. na wiek ludność podzielona jest na 3 kategorie;

  • ludność w wieku przedprodukcyjnym- 0 – 18 rok

  • ludność w wieku produkcyjnym – 18 – 65 ( w Polsce kobiety do ukończenia 60 roku życia )

  • ludność w wieku poprodukcyjnym 65 lat i więcej

Podobne prace

Do góry