Ocena brak

STRUKTURA, CHARAKTER I FUNKCJE CHROMATYNY

Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012

 

Chromatyna utworzona jest z DNA i białka, stanowiąc najważniejszy składnik jądra, w którym zawarta jest informacja genetyczna komórki. Chromatyna przypomina paciorki nawleczone na sznurek.

Paciorki nukleosomy powstają przez owinięcie się nici (podwójnej helisy) DNA dokoła białkowego krążka utworzonego z charakterystycznych dla chromatyny białek zasadowych - histonów. Pomiędzy nukleosomami znajdują się odcinki nie zwiniętej helisy DNA.

Najwyższy stopień kondensacji chromatyny występuje w chromosomach pojawiających się podczas podziału jądra. W jądrze interfazowym wyróżnia się chromatynę luźną ( aktywną w procesie syntezy) oraz nieaktywną (chomatynę zwartą), która może ulec kondensacji i aktywacji w określonych fazach rozwoju komórki.

W skład chromatyny luźnej mogą wchodzić pewne ilości RNA. Białka są ważnym instrumentem regulacji aktywności genetycznej.

Podobne prace

Do góry