Ocena brak

Struktura biosfery w interpretacji A. Angyal’a

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

W przeciwieństwie do Goldsteina uważał, że nie można oddzielić organizmu od środowiska, ponieważ przenikają się one nawzajem. Biosfera to całość, system, zbudowana z holistycznych jednostek. W tej biosferze jako w swoistej całości dają się wyróżnić dwa bieguny, ale żaden nie ma znaczenia bez całości. Te dwa bieguny to: organizm – podmiot i środowisko – obiekt. Dynamika życia składa się z interakcji między nimi.

Wydarzenia biosferyczne, mające charakter dwubiegunowy są rzeczywistością którą należy badać. Nie można rozpatrywać śr bez organizmu i organizmu bez śr. System może być sztywny lub plastyczny. System sztywny – części mają ustalone pozycje i są względnie nieruchome. System plastyczny – części są bardzo elastyczne i mogą przesuwać się tworząc nowe konstelacje w obrębie systemu.

System składa się z trzech części:

  1. Wertykalny – wskazuje na wymiar zew.: powierzchnię biosfery i wymiar wew.: oś, rdzeń biosfery. Zew. to otwartość zachowań a wew. Ich głębia. Aby zrozumieć człowieka należy sięgać do głębi.

  2. Progresywny – wskazuje na stopień odległości od celu do którego dąży człowiek. Pokazuje jakie są formy działania

  3. Poprzeczny – określa stopień koordynacji różnych oddzielnych zachowań człowieka. W miarę dopływu doświadczenia te oddzielne wiadomości są nieskoordynowane – to jeden biegun. Potem te doświadczenia łączą się w jedną całość.

Podobne prace

Do góry