Ocena brak

Stratyfikacja społeczna

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Stratyfikacja społ. jest to podział społ. na takie kategorie, do których przynależenie daje pozycję społeczną wyżej lub niżej cenioną, korzystniejszą lub mniej korzystną, dającą podstawy do uzależnienia od siebie ludzi innych kategorii takiego podziału, względnie związaną z uzależnieniem.

Nie każdy podział społeczeństwa na kategorie związany jest z wartościowaniem przynależności do wyróżnionych kategorii (nie każdy jest podziałem stratyfikacyjnym).

Akcentowanie podziałów stratyfikacyjnych społ. może być z jednej strony związane z ideologicznym utrwalaniem nierówności społecznych, z drugiej dawać podstawę dla koncepcji rewolucyjnych czy ewolucyjnych dążących do zniesienia istniejących podziałów.

Przyjście z jednej kategorii podziału strat. do innej jest określane jako awans społeczny lub degradacja, powoli zachodzi różnica w wartościowaniu tych kategorii.

Kształtowanie się:

- wymiana społ.

- industralizacja

- urbanizacja

- etniczna hetero-homogeniczność imigracji

- system edukacyjny

- stopy płodności

Kryteria:

1. Autorytet i władza

2. Własność

3. Dochód uzyskiwany

4. Wzorce konsumpcyjnego stylu życia

5. Zawód, kwalifikacje w zawodzie, osiągnięcia

6. Wykształcenie, edukacja

7. Uczestnictwo w służbie publicznej, altruizm

8. Miejsce zajmowane w dobrym towarzystwie

9. Związki pokrewieństwa i przyjaźni

10. Status etniczny, przynależność rasowa

11. Przynależność do związku wyznaniowego

Podobne prace

Do góry