Ocena brak

Straty energii elektrycznej

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Kable przesyłowe wykonane są z materiału o jak najmniejszym oporze elektrycznym. Jest to istotne, gdyż strata mocy na kablu o oporze R wynosi l2R, gdzie I jest natężeniem prądu.
Straty można zredukować jeszcze w inny spo­sób, a mianowicie utrzymując możliwie najniższe natężenie przepływającego prądu. Tę samą moc można dostarczyć do odbiornika, przesyłając prąd o dużym natężeniu, lecz przy małym napięciu, bądź stosując wysokie napięcie i śląc prąd o niskim natę­żeniu. Ten drugi sposób zmniejsza znacznie stra­ty mocy podczas przesyłu. Przykładowo dziesię­ciokrotne zwiększenie napięcia powoduje dziesięciokrotny spadek natężenia płynącego prądu i stukrotny (10 do potęgi 2) spadek strat mocy w kablach.

Podobne prace

Do góry