Ocena brak

Strategie związków zawodowych

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Podobnie jak zarząd związki zawodowe potrzebują przygotować się do negocjacji przez zbieranie informacji. Im więcej dokładnych informacji związki zawodowe zdobędą, tym mogą być bardziej przekonywujące podczas negocjacji. Negocjacje są główną metodą, przy pomocy której związki zawodowe mogą przekonać swoich członków, że są efektywne i wartościowe. Związki zawodowe powinny zbierać informacje co najmniej w trzech płaszczyznach:

  • finansowa sytuacja przedsiębiorstwa i jego zdolność płatnicza,

  • stosunek zarządu do różnych spraw ustalonych w poprzednich negocjacjach, lub które można wykorzystać z negocjacji w podobnych sobie przedsiębiorstwach,

  • postawy i oczekiwania pracowników.

Pierwsze dwie płaszczyzny dają związkom zawodowym wyobrażenie tego, jakie wymagania zarząd jest skłonny zaakceptować. Trzecia płaszczyzna jest ważna, ale czasami pomijana. Związki zawodowe powinny zdawać sobie sprawę z preferencji swoich członków. Na przykład czy wolą oni wzrost emerytury czy dłuższy urlop? Preferencje będą różne w zależności od cech charakteryzujących pracowników. Młodzi pracownicy prawdopodobnie woleliby więcej urlopu, krótsze tygodnie pracy i mniej godzin nadliczbowych. Natomiast starsi pracownicy są bardziej zainteresowani systemem emerytalnym, dodatkowymi korzyściami i pracą w nadgodzinach.

Podobne prace

Do góry