Ocena brak

Strategie sukcesu firmy: rodzaje, przykłady

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

- Strategie marketingowe w fazie wzrostu. W tej fazie przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu utrzymanie szybkiego rozwoju rynku przez możliwie długi okres:

 • Wprowadza nowe modele i produkty uzupełniające

 • Wchodzi na nowe segmenty rynku

 • Zwiększa dostępność produktu i wchodzi w nowe kanały dystrybucji

 • Zmienia reklamę z budującej świadomość względem produktu na kształtującą preferencyjne nastawienie klienta do produktu

 • Obniża cenę, aby przyciągnąć następną grupę kupujących wrażliwych na poziom cen

 - Strategie marketingowe w fazie dojrzałości. W fazie dojrzałości niektóre przedsiębiorstwa porzucają swoje słabsze produkty. Wolą koncentrować swoje zasoby na bardziej zyskownych produktach i na produktach nowych. Mogą jednocześnie nie doceniać wysokiego potencjału tkwiącego wciąż w produktach starych.

 Możliwe strategie w fazie dojrzałości:

  - Strategie modyfikacji rynku.

 • Zwiększenie częstotliwości użycia

 • Zwiększone jednorazowe użycie

 • Nowe i bardziej zróżnicowane zastosowanie

- Strategie modyfikacji produktu.

 • Strategia poprawy jakości, ma na celu zwiększenie wartości funkcjonalnej produktu: jego trwałości, niezawodności, szybkości, smaku. Wytwórcy udaje się często wyprzedzić konkurencję przez wprowadzenie „nowego i udoskonalonego” samochodu, telewizora, robota kuchennego.

        Strategia doskonalenia cech ma na celu dodanie nowych atrybutów, zwiększających uniwersalność, bezpieczeństwo lub wygodę stosowania produktu. Nowe produkty kształtują image postępu przedsiębiorstwa.

 • Strategia poprawy stylu ma na celu zwiększenie estetyki produktu. Okresowe wprowadzanie nowych modeli samochodu sprowadza się raczej do konkurencji w zakresie stylu niż konkurencji jakościowej dotyczącej cech produktu. Korzyścią strategii stylu jest to, że może ona nadać rynkowi unikatowy charakter i zapewnić lojalnych odbiorców.

- Strategie modyfikacji marketingu-mix.

 • Czy obniżka ceny przyciągnie nowych użytkowników?

 • Czy można spenetrować więcej punktów sprzedaży?

 • Czy należy zwiększyć nakłady na reklamę?

 • Czy powinniśmy wzmocnić promocję sprzedaży, stosując rabaty, gwarancje, konkursy?

 • Czy można rozszerzyć sprzedaż kredytową?

- Strategie marketingowe w fazie spadku. Niektóre firmy opuszczają kurczące się rynki wcześniej niż inne. Dużo zależy od barier wyjścia. Nie zawsze jednak trzeba się spieszyć z wyjściem z rynku, ponieważ jest szansa, że pozostaniemy sami na placu boju i zwielokrotnimy zyski. Kathryn Rudie Harrigan wyróżniła pięć strategii możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie działającym na kurczącym się rynku:

 • Strategia wzrostu inwestycji przedsiębiorstwa

 • Strategia utrzymania inwestycji na dotychczasowym poziomie do czasu wyjaśnienia niepewności dotyczącej sektora

 • Strategia selektywna obniżka poziomu inwestycji (pozostawienie tylko w bardzo opłacalnych niszach)

 • Strategia zbieranie plonów z inwestycji przedsiębiorstwa, aby szybko odzyskać gotówkę

 • Strategia szybkiego wycofywania się z działalności przedsiębiorstwa poprzez jak najkorzystniejsze rozdysponowanie jego aktywów

Podobne prace

Do góry