Ocena brak

Strategie rozwiązywania typowych problemów ekonomicznych przez politykę gospodarcza

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

W praktyce światowej wykształciły się pewne strategie rozwiązywania najbardziej typowych problemow stojących przed polityka gospodarcza rządu. Na podstawie analizy tych doświadczeń można z pewnymi ograniczeniami ocenić skuteczność każdej z nich. Dla potrzeb dydaktycznych wyróżniamy:

1. Strategie inicjowania i pobudzania procesu rozwojowego;

2. Strategie przywracania lub obrony równowagi makroekonomicznej;

3. Strategie walki z inflacja;

4. Strategie walki z bezrobociem;

5. Strategie wychodzenia z pułapki zadłużenia zagranicznego;

6. Strategie restrukturyzacji i walki z lupą ekologiczną;

7. Strategie aktywizacji gospodarczej regionu;

8. Strategie ochrony środowiska;

9. Strategie integracji ze wspólnotami regionalnymi;

Podobne prace

Do góry