Ocena brak

Strategie rozwiązywania problemów

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

Strategie te można dobrze opisać na podstawie eksperymentów…

Stworzył on zestaw 81 kart. Każda karta miała cztery cechy elementów na niej umieszczonych: kształt (krzyże, kółka, kwadraty), kolor, otoczkę wokół elementów bądź jej brak, ilość (1, 2 lub 3 elementy). Eksperymentator wybrał jedną cechę która miała odpowiadać za prawidłowość kart (np. 3 elementy). Eksperymentator pokazywał karty i mówił czy jest ona prawidłowa czy nie. Badany miał za zadanie odpowiedzieć jaka cecha warunkuje prawidłowość karty.

Formułuje się zbiór wszystkich hipotez i eliminuje się fałszywe. Jest skuteczna, ale potrzebna jest dobra pamięć i wybitne zdolności myślenia. Im więcej jest hipotez tym jest ona trudniejsza.

Np. Karta: 1 kwadrat, bez otoczki czerwony

Hipotezy: wszystkie karty z kwadratami są prawidłowe;

wszystkie karty gdzie jest jeden element są prawidłowe

wszystkie karty gdzie elementy nie mają otoczki są prawidłowe

wszystkie karty gdzie elementy mają kolor czerwony są prawidłowe

Formułuje się tylko jedną hipotezę. Sprawdza. Jeśli jest fałszywa to tworzy się następną. Jest to strategia mało skuteczna ale łatwa, nie wymaga wysiłku intelektualnego.

Po wyborze bardzo wielu kart jesteśmy w stanie stwierdzić jaka cecha warunkuje prawidłowość karty.

  • Strategia konserwatywna

Nieużyteczna w zadaniach gdzie informacje są ograniczone lub bardzo kosztowne. Nie wymaga wysiłku intelektualnego.

Uczestnik eksperymentu przyjmuje zbiór 4 cech. Następnie wybiera karty różniące się tylko jedną cechą. Jeśli po zmianie jednej cechy karta jest pozytywna to cecha nie wchodzi w grę/ negatywna- istotna.

Nie pozwala rozwiązać eksperymentu Brunera za pomocą mniejszej liczby kart niż 4.

  • Strategia ryzykowna

W sytuacji w której jest trudno zdobyć potrzebne informacje lub w których informacje te są kosztowne stosowanie tej strategi jest ryzykowne

Zmienia więcej niż jedną cechę w karcie wyjściowej. Jeśli jest pozytywna eliminuje 2 lub więcej cech, negatywna- nic mu nie mówi. Trzeba się więc liczyć z ryzykiemwystąpienia negatywnej karty.

Podobne prace

Do góry