Ocena brak

Strategie międzynarodowych kanałów eurologistycznych

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Warunkiem skuteczności strategii międzynarodo¬wych kanałów logistycznych jest podjęcie następujących działań:

rozszerzenie powiązań pomiędzy obsługą produktów, przewozem i systemami informacji o popycie na produkty lub usługi;

• ulepszenie monitorowania obsługi produktów lub usług dla rozwijania światowego handlu;

• rozwijanie pojęć dotyczących istoty produkcji, marketingu globalnego i logistyki.Znaczenie tworzenia międzynarodowych kanałów logistycznych wynika z konieczności; zróżnicowania i zwiększania liczby firm dostarczających surowce i półfabrykaty.

Zwiększenie popytu jest uzależnione między innym od rozszerzenia źródeł zaopatrzenia na coraz bardziej odległej regiony świata. Drogą do efektywności strategii międzynarodowych kanałów logistycznych jest stworzenie warunków dla niezakłóconego przepływu produktów i informacji. Przepływ ten przebiega zgodnie z przyjętą do realizacji organizacją kanału logistycznego

Podobne prace

Do góry