Ocena brak

Strategie marketingowe

Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011

Strategia marketingowa jest, wybranym spośród wielu możliwych, sposobemprowadzenia działalności na rynku zmierzającym do osiągnięcia przyjętego do realizacji celu, w konkretnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

Na ogół istnieje wiele dróg dochodzenia do celu. Stąd też wybór drogi najbardziej korzystnej jest trudnym problemem decyzyjnym. Musi on być poprzedzonypogłębioną analizą warunków, w których będzie prowadzona działalność. Typowyzakres analizy sytuacji marketingowej jest następujący:

1) Prognozy ogólnoekonomiczne i branżowe:

 • czynniki popytotwórcze,

 • prognoza sprzedaży w branży.

2) Prognozy dla jednostki strategicznej:

 • sprzedaż,

 • udział w rynku,

 • zysk.

 •             3) Luka planistyczna.

 •             4) Rynki obsługiwane.

5) Cechy zachowań nabywców:

 • identyfikacja ostatecznego nabywcy,

 • częstotliwość zakupu,

 • sezonowość i cykliczność zachowań.

6) Sytuacja konkurencyjna:

 • uszeregowanie konkurentów według udziału w rynku,

 • określenie otoczenia konkurencyjnego,

 • rola importu,

 • konkurencja spoza branży.

7) Marketing - mix:

 • linia produktu (pozycja rynkowa, faza cyklu życia, oferowane marki),

 • polityka i kanały dystrybucji:

 1. wykorzystywane i nie wykorzystywane kanały dystrybucji,

 2. pokrycie rynku,

 3. polityka dystrybucji - intensywna, selektywna, wyłączna,

 4. postawa pośredników w stosunku do przedsiębiorstwa,

- promocja:

 1. wydatki w porównaniu z konkurentami,

 2. liczba sprzedawców i pokrycie obszaru rynkowego,

 3. efektywność reklamy,

- cena:

 1. polityka i praktyka cenowa wobec obsługiwanych segmentów w po-równaniu z konkurencją,

 2. sytuacja branży wobec lidera cenowego, tendencje cenowe.

8) Zmiany w strukturze rynku.

9) Ograniczenia:

 • zewnętrzne,

 • wewnętrzne.

 •             10)  Silne i słabe strony.

 •             11) Szanse:

12) Podsumowanie kluczowych problemów i szans.

Strategia marketingowa jest w istocie wyborem jakie instrumenty i z jaką intensywnością będą stosowane. Przystępując do wyboru strategii marketingowych należy uwzględnić fakt, iż przedsiębiorstwo może być w trakcie realizacji jednej z wielunormatywnych strategii rozwoju . W tej sytuacji strategie marketingowepowinny wspierać realizację strategii przedsiębiorstwa.

Strategie marketingowe mogą być:

 1. oparte na relacj ach zachodzących między rynkiem a produktem,

 2. oparte na segmentacji rynku.

Podobne prace

Do góry