Ocena brak

Strategie konstruowania testów psychologicznych

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Testy psychologiczne definiowane są jako zbiory pytań lub sytuacje służące do badania własności jednostek lub grup przez wywoływanie u nich określonych obserwowalnych reakcji werbalnych lub niewerbalnych, będących w miarę możności reprezentatywnymi próbkami ich zachowania.

Aby test był pełnowartościowy i nie dawał błędnych wyników musi spełniać kilka wymagań.

Dwa z nich są podstawowe : rzetelność i trafność. Wymaga się też by był :obiektywny wystandaryzowany, znormalizowany .

Rzetelność - polega na tym, że wielokrotnie zastosowany w badaniach tych samych osób, w tych samych warunkach, daje takie same wyniki,

Trafność - związana jest z oceną jego wartości. Ma mierzyć to do czego został skonstruowany. Ocena trafności testu oparta jest na specjalnych badaniach a uzyskane wyniki porównuje się najczęściej z wynikami innego, znanego już testu.

Obiektywność - test jest obiektywny jeśli dwie różne osoby opracowując jego wyniki dochodzą do tego samego rezultatu,

Standaryzacja - polega na ujednoliceniu techniki badania, ujednoliceniu warunków, przebiegu badania i zastosowanych materiałów. Dobrze wystandaryzowany test posiada ; instrukcję, arkusz odpowiedzi, klucz, zestaw norm, zasady interpretacji, zebrane informacje o teście.

Normalizacja - to ustalenie norm wiekowych, na podstawie których można oceniać wyniki otrzymane przez osoby badane.

Podobne prace

Do góry