Ocena brak

Strategie i socjotechnika wprowadzania innowacji

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Przedsiębiorstwo powinno więc opracować taką strategię tworzenie i planowania innowacji, która polegałaby na poszukiwaniu szans w rozwoju poszukiwania nowych wyników i inwestowaniu w wiedzę i doskonalenie pracowników, rozwój rynków, nowe technologie, nowe produkty, nowoczesne wyposażenie, kompleksowy serwis itp.

 

Tka strategia może wyłonić się sama, jeśli dążenie do innowacji staje się mentalnością firmy, jeśli nie dąży ona wyłącznie do zaspakajania klientów, lecz tworzy nowe innowacje, które będą zaspakajać nowe potrzeby, których klienci jeszcze nie odczuwają. Orientacja według potrzeb klientów oznacza zazwyczaj utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania. Oczywiście należy przywiązywać do niej wielką wagę, lecz prawdziwy sukces można osiągnąć tylko przez przełomowe innowacje i ich komercyjne wykorzystanie.

 

By dokonać dobrego opracowania strategii, przedsiębiorstwo może skorzystać z pewnych modeli teoretycznych, opisujące różne strategie innowacyjne, dotyczące zwłaszcza rozwoju produktu. Do strategii tych zaliczane są:

  1. Strategia ofensywna – to tworzenie w przedsiębiorstwie warunków zachęcających do obmyślania i opracowania nowych rozwiązań i niezwłocznego ich wprowadzania na rynek. Wiąże się z nią wysokie ryzyko, ale też i wysokie korzyści związane z opanowaniem rynku i zdobyciem przewagi.

  2. Strategia defensywna – to przeciwieństwo strategii ofensywnej. Oznacza niski poziom ryzyka, jakie jest związane z opracowaniem i promocją nowego produktu, gdyż firmy ją stosujące wprowadzają na rynek substytuty nowych produktów. Muszą jednak posiadać znaczący udział w rynku i zdolność do utrzymania bezpiecznego poziomu zysku.

  3. Strategia zakupu licencji – pozwala firmie na osiąganie zysków i wiele korzyści poprzez nabywanie licencji technologicznych innych firm i zmniejszenie wydatków na własny dział badań i rozwoju.

  4. Strategia wchodzenia w nisze – ma na celu uniknięcie bezpośredniej konfrontacji z konkurencją. Firma stosująca ją analizuje istniejących liderów rynkowych, by odkryć ich silne oraz słabe strony oraz ustalić luki rynkowe. Stosowana jest zazwyczaj przez małe firmy działające na dużym i rozszerzającym się rynku, na którym tworzą się nisze rynkowe.

  5. Strategia kreowania rynku – przedsiębiorstwo dzięki postępom w zakresie technologii, może się znaleźć w sytuacji kreowania nowego rynku przez oferowanie nowych produktów. Korzyści tej strategii to niewielka liczba początkowych konkurentów i osiąganie zysków.

  6. Strategia niezależna – polega na unowocześnieniu produktu i zwiększeniu jego udziału w rynku. Przynosi sukces w długim okresie, gdy przedsiębiorstwo po jej zastosowaniu wprowadzi strategię ofensywną, by utrzymać swoją przewagę technologiczną nad konkurencją.

  7. Strategia pozyskiwania specjalistów – przedsiębiorstwo, zamiast kupna licencji w celu uzyskania technologii konkurentów, może spróbować pozyskać od niej specjalistów. Dla wielu firm może okazać się ona bardzo owocna.

  8. Strategia pozyskiwania firm – to przejęcie przez przedsiębiorstwo innych firm poprzez jej wchłonięcie lub fuzję. To małe firmy stanowią atrakcyjny i relatywnie cel dla dużych, gdyż maja skromne możliwości w zakresie badań i rozwoju.

 

 

Znaczenie innowacji dla przedsiębiorstw przy dzisiejszej dynamice i globalizacji rynków jest oczywiste. Przedsiębiorstwa muszą więc tworzyć warunki sprzyjając systematycznym poszukiwaniom innowacji, tworzeniu nowych wartości. Menedżerowie zaś muszą wykrywać i rozumieć powiązania między prawidłowościami występującymi przy rodzeniu się czegoś nowego a różnymi siłami występującymi zarówno w systemach fizycznych, jak i ludzkich. Jeśli zrozumieją te powiązania łatwiej uczynią swoje firmy zdolnymi do znajdowania innowacyjnej strategii i łatwiej przezwyciężą opory wobec innowacji, a także stworzą warunki, by pojawiła się innowacyjna strategia.

Podobne prace

Do góry