Ocena brak

Strategie cenowe

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Strategia cenowa danej firmy wybrana dla określonego produktu, gamy czymarki powinna być ustalana zgodnie z celami jakie ma do osiągnięcia firma w okre-ślonym czasie.

W przypadku, gdy dana firma chce zostać liderem na rynku i oferować naj-chętniej i najczęściej kupowany produkt, objąć możliwie duży rynek, powinna sięzastanowić nad strategią przenikania (penetracji). Zakłada ona, że oferujemyprodukt po cenie najniższej lub jednej z najniższych na rynku, ale dzięki temuw krótkim okresie czasu posiadamy produkt masowo kupowany. To podejście z powodzeniem zastosował Benckinser lansując proszek do prania Dosia.

Jednąz odmian tej strategii jest strategia przegranego lidera, którą stosowała duńskasieć sklepów Netto. Tu również firmie zależy na zainteresowaniu sobą i swoimproduktem jak największej liczby osób, ale w tym przypadku w swojej oferciewskazuje się na jeden produkt - lidera cenowego. Dzięki niemu mamy szansęzafunkcjonować w świadomości klienta jako najtańsi, a klienci przy okazji zaku-pów u nas sięgną i po inne produkty.

Tę strategię warto jest stosować, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższychsytuacji:

  • rynek jest bardzo czuły na zmiany ceny (a więc niska cena potencjalnie jestw stanie zapewnić firmie szybką ekspansję na rynku),

  • niska cena zniechęca konkurencję do rywalizacji.

Zupełnie przeciwstawną strategię stosują finny oferujące prestiżowe, marko-we produkty. Przede wszystkim takim firmom nie zależy na tym, aby dotrzećdo masowego odbiorcy. Nie mogą więc sobie pozwolić na stosowanie cen nieodzwierciedlających ich wyjątkowej pozycji. Wyjątkowa cenę osiągną wybierającstrategię zagarniania (śmietankowania lub zbierania śmietanki). Polega onana zastosowaniu ceny wysokiej lub jednej z najwyższych na rynku, aby w tymprzypadku nie obrotami lecz marżą wypracować zysk. Zastanawiając się nad ta-kim wyborem, należy wziąć pod uwagę czy :

  • oferowany produkt ma się kojarzyć z wysoką jakością i wyjątkową ofertąa wysoka cena pomaga w tworzeniu takiego wizerunku,

  • istnieje segment akceptujący taką cenę,

  • wysoka cena, przynajmniej na początku, nie zachęci konkurencji do działania.

Pozostałe dwie strategie odnoszą się do sytuacji, kiedy firma nie zmienia wyso-kości poziomu cen po przejściu produktu do drugiego etapu cyklu życia. Strate-gię dyskontową powinno się stosować dla produktów, dla których istnieje silnakonkurencja, nie charakteryzują się one wysokim stopniem zaawansowania technologicznego, nie zależy firmie na tworzeniu wizerunku wysokiej marki. Przykła-dem mogą być sklepy dyskontowe, sieć „One Dolar".

Natomiast w sytuacji, gdyposiadany przez firmę produkt jest produktem wysokomarkowym, klient poszu-kuje w tej branży jakości, firma powinna się zastanowić nad wyborem strate-gii wysokich cen. Taką politykę cenową stosują np. salony markowej odzieżydamskiej Deni Clair, sportowej tj. Adidas, H,0.

Podobne prace

Do góry