Ocena brak

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

Empiryczne teorie naukowe mogą być konstruowane wedle 1 z 2 podstawowych strategii metodologicznych: indukcyjnej lub dedukcyjnej - obie są akceptowane w analityczno – empirycznej koncepcji nauki.

I. INDUKCJONIZM: najpierw badania empiryczne, a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii. Metoda indukcyjna pozwala formułować nowe uogólnienia, jak i sprawdzać ich prawomocność przez odwoływanie się do wrażeń zmysłowych. [Nauki społ. stosują metodę indukcyjną, przez co często odmawia się im miana nauki.]

II. HIPOTETYZM: najpierw skonstruowanie śmiałej hipotezy, która stanowi punkt orientacyjny, umożliwiający poruszanie się w świecie badań empirycznych. Metoda hipotetyczno – dedukcyjna = stawianie hipotez, a następnie ich krytyka za pomocą procedury dedukcyjnej (konfrontacja hipotezy z doświadczeniem). Jest pewniejsza od indukcyjnej, głębiej penetruje badaną rzeczywistość, umożliwia wykazanie wewnętrznej zgodności między zdaniami nauki oraz skuteczniejsze przewidywanie.

Jednak różnice między tymi 2 strategiami są raczej pozorne, gdyż dane z obserwacji mogą sugerować teorię, a teorie mogą być uzasadniane danymi obserwacyjnymi. To , co pozwala rozróżnić obie strategie polega na odmiennym stanowisku co do miejsca teorii w procesie badawczym oraz różnym sposobie rozumienia roli i miejsca doświadczenia w badaniu nauk.

Podobne prace

Do góry