Ocena brak

Strategiczna polityka handlowa

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Strategiczna polityka handlowa (SPH)

- geneza :

koncepcja powstała w I połowie lat 80-tych XX wieku na gruncie tzw. nowej teorii handlu międzynarodowego .

Twórcy :

J. Brander, Barbara Spencer, Pol Krugman i inni...

- ogólna SPH :

Autorzy tej koncepcji twierdzą , że w warunkach konkurencji niedoskonałej aktywna ( w sensie interwencji państwa ) polityka handlowa może by korzystniejsza niż polityka wolnego handlu. Państwo powinno tworzyć warunki umożliwiające przechwytywanie nadwyżek od konkurentów zagranicznych. Rząd powinien więc zidentyfikować nowo powstające dziedziny gospodarki mające szanse na szybki wzrost produkcji( wytypować przedsiębiorstwa, które mogą odnieść sukces a następnie je wspierać .

- narzędzia SPH

Klasyczne narzędzia to : subsydia, cła, ograniczenia ilościowe importu

- zastosowanie SPH :

Znajduje ona zastosowanie w branży w której zaledwie kilka przedsiębiorstw zaspokaja popyt światowy . W tym przypadku przyczyną specjalizacji międzynarodowej jest wejście przedsiębiorstwa na rynek przed jego konkurentami tzw. przewaga pierwszego na rynku.

Rolą państwa jest wspieranie własnego producenta co pozwoli mu więcej sprzedawać uniemożliwiając przejęcie popytu przez zagraniczne firmy ( w dłuższej perspektywie środki PH znajdują główne zastosowanie w branżach strategicznych, ich cechy to:

- struktura oligopolistyczna - wysokie bariery wejścia na rynek ( ogromne nakłady finansowe)

- priorytet inwestowania w badania i rozwój

Przykłady: branża lotnicza – Airbus, Boeing, branża samochodowa – wspieranie przez USA i ochrona przed ekspansją Japonii , branża elektroniczna – produkcja półprzewodników - wspiera Japonia przed ekspansją USA. Inaczej można powiedzieć jest to polityka zubażania sąsiada –( my wspieramy i przejmujemy inni tracą )

Polityka przemysłowa a strategiczna polityka handlowa

Zgodnie z założeniem polityki przemysłowej państwo powinno wspierać rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu co przyniesie korzystne efekty całej gospodarce .Politykę przemysłową a SPH trudno jest oddzielić można jednak wskazać odmienne cele:

- SPH dąży do przejęcia korzyści z handlu przez krajowe przedsiębiorstwa

- polityka przemysłowa dąży do osiągnięcia korzystnych efektów dzięki rozwijaniu produkcji w kraju np. polityka Japonii przemysł stalowy, elektroniczny , samochodowy ma to na celu podniesienie poziomu gospodarczego, Francja

elektronika jądrowa.

Narzędzia PH

Istnieją różne sposoby klasyfikacji polityki handlowej , w podręcznikach akademickich najczęściej dzieli się je na :

- taryfowe

- cła

- pozataryfowe

-kontyngenty, dobrowolne ograniczenia eksportu i importu, zakazy, licencje eksportowe i importowe

- parotaryfowe

- podatki, opłaty wyrównawcze, subsydia, dumping

Można je podzielić również na :

- bezpośrednie

- pośrednieNarzędzia możemy również podzielić ( wg podejścia Anny Zielińskiej-Głębockiej)

Narzędzia dzielą się na taryfowe i pozataryfowe, pozataryfowe dzielą się na :

bezpośrednie ( iościowe, fiskalne, administracyjne), i pośrednie( fiskalne, administracyjne)

Podobne prace

Do góry