Ocena brak

Strategiczna konkurencja

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Myślenie strategiczne uważane jest za niezbędny element skutecznego rozwoju

organizacji, gdyż wprowadza do niego planowość i racjonalność. Wzrost bez strategii przypomina grę hazardową o wysokim stopniu ryzyka i niepewności. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje jedna, uniwersalna strategia, którą można zastosować w każdej sytuacji.

W literaturze przedmiotu pojawiło się wiele różnych definicji strategii; M. Marchesnay w książce „Zarządzanie strategiczne” podał ponad trzydzieści. H. Mintzberg sformułował definicję (tzw. 5P), według której o strategii można mówić, jeżeli organizacje:

  • zmierzają do określonych celów (Plan),

  • działają w wrogim, turbulentnym otoczeniu (Ploy),

  • dążą do utrwalenia odpowiednich wzorców i standardów (Pattern),

  • starają się zająć określone miejsce w otoczeniu (Position),

  • próbują przewidzieć, co może się zdarzyć w ich otoczeniu (Perspective).

W wielu publikacjach cytowana jest definicja Helmutha von Moltkego, który strategią nazwał „pierwotne myśli przewodnie, kształtowane odpowiednio do stale zmieniających się okoliczności”. Mimo upływu lat interpretacja ta nie straciła na aktualności. Jest on zgodna ze współczesnym podejściem do zarządzania, w którym szczególną uwagę zwraca się na specyfikę i niepowtarzalność każdego przedsiębiorstwa. „Myśli przewodnie” to przecież nic innego, jak wizja biznesu, jaką ma każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Strategie wiążą ze sobą trzy klasy zmiennych (E-V-R congruence). Klasy te są następujące:

  • zasoby i umiejętności (R – resource),

Podobne prace

Do góry