Ocena brak

Strategiczna analiza luki

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Metoda ta jest formą ekstrapolacji trendu, a więc należy do grupy metod staty­stycznych. Dlatego może być stosowana jedynie w odniesieniu do zjawisk mierzal­nych, o charakterze powtarzalnym, dla których jesteśmy w stanie określić trend. Dzięki tej metodzie badać można trendy dotyczące zmian zachodzących zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji obejmujących zasoby, popyt, zmiany technologii, inwestycje. Analiza luki pozwala na zbadanie zbieżności istniejącej i wdrażanej strategii z sytuacją obecną i prognozowanymi zmianami w otoczeniu. Strategiczna analiza luki powinna być rozumiana jako metoda planowania strategicznego, w której dąży się do określania sposobów zniwelowania różnic między celami organizacji a oczekiwaniami otoczenia, z zamiarem skoncentrowania strategii na analizie i zamknięciu luki1.

W ogólnym rozumieniu „luka” oznacza różnicę między stanem pożądanym a istniejącym. Przez pojęcie analizy luki można więc rozumieć analizę odstępu między granicą rozwoju i krzywą działalności podstawowej przedsiębiorstwa2.

1 M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, jw., s. 45.

2 H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, jw., s. 51.

Podobne prace

Do góry