Ocena brak

STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Strategia konkurencji polegająca na dążeniu do pozytywnego, jakościowego
wyróżnienia własnej oferty spośród ofert konkurentów. Służy temu przede
wszystkim kształtowanie specyficznych cech produktów przy uwzględnieniu
zróżnicowanych preferencji nabywców, które w skrajnym przypadku prowadzi do
pozycji quasi-monopolistycznej w wybranym segmencie rynku. Podstawą wyróż-
nienia oferty może być także unikalność rozwiązań w zakresie dystrybucji
i instrumentów promocyjnych. 

 

Podobne prace

Do góry