Ocena brak

Strategia wychodzenia z pułapki zadłużenia zagranicznego

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Za granice alarmową zadłużenia zagranicznego przyjmuje się sytuacje w której obsługa długu zagranicznego czyli splata odsetek odsetek rat od kapitału łącznie przekracza 25% wpływów z eksportu i usług.

O pułapce zadłużenie mówimy wtedy gdy przyrost odsetek jest większy od możliwości ich spłaty. W walce z pułapką zadłużenia tradycyjna teoria wolnego handlu opierająca się na teorii doskonalej konkurencji okazała się niedostatecznie skuteczna.

O zdolności gospodarczej do………….. decydują cztery czynniki:

1. wpływy eksportowe;

2. wydatki importowe;

3. dopływ kapitelu i operacje finansowe;

4. rezerwy dewizowe lub złoto.

Walka z pułapką zadłużenia skierowana jest z regony na te cztery kierunki działania w świetle dotychczasowych doświadczeń najskuteczniejsza metoda jest ekspansja eksportu.W tym celu wykorzystuje się politykę kursowa i metody zwiększania eksportu.

Podobne prace

Do góry