Ocena brak

Strategia wiodącej pozycji kosztowej

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Stosując ten rodzaj strategii za cel główny stawia się utrzymanie niskiego kosztu wytwarzania w porównaniu z konkurentami. Nie pomija się jednak odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, świadczonych usług. Obszarem krytycznym są więc w tym przypadku koszty. Firmy które stosują ten typ strategii działają w dość określony sposób. Przede wszystkim agresywnie inwestują w urządzenia produkcyjne na efektywną skalę oraz dążą do obniżenia kosztów poprzez zdobywanie doświadczeń. Jeżeli weźmie się jeszcze pod uwagę fakt, że firmy takie minimalizują koszty w takich dziedzinach jak badania i rozwój, reklama i zespół sprzedawców to dojdzie się do stwierdzenia, iż takie działania prowadzą do standaryzacji produktu. Niski koszt wytwarzania prowadzi do wyprodukowania produktu, którego cena rynkowa jest niższa niż cena produktów naszej konkurencji. Ta niska cena staje się barierą wejścia na rynek nowych konkurentów, uodparnia na substytuty.

Chcąc stosować ten rodzaj strategii trzeba wziąć pod uwagę kilka wymagań jakie stawia przed firmą ta strategia. W przypadku wiodącej pozycji kosztowej firma powinna posiadać wysoki względny udział w rynku lub inny rodzaj przewagi. Wyrób, który chcemy sprzedawać powinien cechować się prostotą wytwarzania. Z góry należy założyć, że będziemy ponosić duże bezpośrednie nakłady inwestycyjne na urządzenia odpowiadające najnowszej technice ( nowoczesne urządzenia pozwolą na produkcję tańszego produktu ). W tym momencie należy zadać sobie pytanie: gdzie przyjmie się omawiana strategia? Szans należy upatrywać w sektorach, w których konkurencja odbywa się na innych zasadach lub nie jest ona przygotowana do podjęcia kroków w celu minimalizacji kosztów.

Podobne prace

Do góry