Ocena brak

Strategia restrukturyzacji i walki z lupą ekologiczną

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Restrukturyzacja to świadome działanie na rzecz zastępowania przestarzałych niekonkurencyjnych elementów struktur gospodarki krajowej czy przedsiębiorstwa przez banki i nowoczesne konkurencyjne rozwiązania. Z punktu widzenia intensywności rozróżnia się:

1. Restrukturyzacje umiarkowana czyli działalność ukierunkowana na różne działania dostosowawcze.

2. Restrukturyzacje radykalna, czyli działalność państwa ukierunkowana na rozwój najbardziej nowoczesnych gałęzi czy dziedzin przemysłu.Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje restrukturyzacji:

1. Makro restrukturyzacje czyli na szczeblu kraju z wiodąca rola państwa;

2. Mikro restrukturyzacje czyli w skali przedsiębiorstw i firm.Kluczowe znaczenie na wzajemny stosunek do makro i mikro restrukturyzacji. Najważniejsza jest mikro restrukturyzacja gdyż nawet najlepszy program makro restrukturyzacji nie zastąpi innowacji przedsiębiorstwa.

Lupa technologiczna

Strategie walki z lupa technologiczna:

1. Polityka totalnego transferu techniki w celu importowania nowej techniki łącznie ze specjalistami;

2. Wykorzystanie nisz i szczelin postępu technicznego;

3. Strategia tzw. wyspowa polegająca na tworzeniu nowych ośrodków techniki aby stopniowo rozszerzać jej oddziaływanie na konkretne dziedziny;

4. Opieranie się na własnych siłach.

Podobne prace

Do góry