Ocena brak

Strategia produktu

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Produkt - product - produktem może być idea, usługa, towar lub ich kombinacja; wszystko, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, nabycia, użytkowania oraz konsumpcji, co może zaspokoić potrzebę lub pragnienie.

 

Strategia produktu - proces dostosowywania produktu nowego lub istniejącego do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań nabywców.

 

1.Generalna Strategia Konkurencyjności oferty:

Konkurencyjność poprzez:

-poprawie jakości

-innowacje

-marketing ( promocje i reklamę)

 

Podstawa działań jest analiza i ocena percepcji cech produktu przez nabywców, oczekiwań klientów dotyczących usprawnień i sposobu przyjmowania tych usprawnień przez nabywców.

 

2. Strategia przywódcy polega na lansowaniu nowych produktów inwestowaniu w badania marketingowe i rozwój nowych produktów.

 

Strategia następcy wykorzystywanie sprzyjających okoliczności. Oparta na inwestowaniu w funkcje techniczne produktu. Następca może być następcą -asekuratorem

 

3.Strategia uzupełniania linii – jest odpowiedzią na spadek sprzedaży niektórych dotychczasowych produktów.

 

4.Strategia oczyszczania linii- z produktów nie przynoszących zysków lub, na które nie ma zapotrzebowania.

Trudności podjęcia decyzji o oczyszczeniu linii;

-koszty wycofania produktu mogą być wysokie

uczynienie zawodu stałym klientom

-utrudnienie generowania zysków ze sprzedaży innych produktów

 

5.Strategia pełnego lub ograniczonego asortymentu.

Pełny asortyment-oferowanie wszystkich, calej gamy produktów zapewniających, zaspokajających określony rodzaj zapotrzebowania

Ograniczony asortyment- oferowanie wybranych produktów zaspokajających określony rodzaj zapotrzebowania.

 

6.Strategia naciągania linii -poszerzanie linii by była pelną ( o nowe marki)

Naciąganie szerokości i głębokości linii musi być poparte szczegółową analiza sytuacji.

 

7.Strategia rozwoju nowego produktu.

Podejmowana, gdy jest stwierdzona nisza rynkowa ( obszar niezaspokojonego zapotrzebowania),gdy szacunek przewidywanej opłacalności jest obiecujący, pozytywny,

Gdy są możliwości tech.-ekonom. Firmy, odpowiednie kwalifikacje personelu.

 

  • produkt absolutnie nowy

  • produkt pozornie nowy

  • produkt pochodny nowym produktom

Podobne prace

Do góry