Ocena brak

Strategia planowania

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

  • ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji;

  • układ reakcji organizacji na otoczenie w czasie;

  • proces wyznaczania długofalowych celów i zamierzeń, przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do osiągnięcia tych celów i kierunków,

  • sposób postępowania umożliwiający zachowanie korzystnej, przy zadanych kryteriach, stabilności organizacji względem otoczenia (dynamicznego otoczenia).

Podobne prace

Do góry