Ocena brak

Strategia ochrony środowiska

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Jest to najmłodsza z polityk makroekonomicznych , jej początek wiąże się z uchwaleniem w 1977 r w USA pierwszego na szczeblu rządowym programu ochrony atmosfery.

Polityka ekologiczna opiera się na zasadzie „ten, co zanieczyszcza płaci”.Rozróżnia się cztery strategie walki o ochronę środowiska:1. Strategia nakazów i zakazów egzekwowana środkami administracyjnymi.

2. Strategia obciążania podmiotów opłatami za korzystanie ze środowiska.

3. Strategia komercjalizacji uprawnień do edycji zanieczyszczeń i dopuszczeniu do ich obrotu miedzy podmiotami.

4. Strategia opodatkowania procesów i działań groźnych dla środowiska.Bardzie skuteczne okazały się metody ekonomiczne niż administracyjne.

Podobne prace

Do góry