Ocena brak

Strategia marketingowa

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Strategia marketingowa – obejmuje dystrybucję, politykę cen oraz aktywizację sprzedaży. Przedsiębiorstwo wykorzystuje różne kanały dystrybucji, może prowadzić sprzedaż bezpośrednią w sieci sklepów firmowych lub korzystać z usług pośredników. W ramach polityki cen należy uzasadnić konieczność stosowania strategii wysokiej lub niskiej ceny. Należy ocenić jakie będą skutki odpowiedniej strategii i polityki cen oraz jej wpływ na wielkość sprzedaży, zysk oraz przewagę nad konkurencją. Aktywizacja sprzedaży odgrywa istotną rolę i należy przedstawić działania w zakresie reklamy , promocji oraz działalności środowiskowej tzw. public relations. Na podstawie analizy rynku i działań marketingowych planuje się wielkość sprzedaży podstawowych produktów firmy. Należy ustalić udział w rynku danego przedsiębiorstwa. Określając profil produkcji należy przedstawić w jaki sposób firma zamierza wytwarzać podstawowe produkty ( technologia wytwarzania, kooperacja oraz zaopatrzenie). Należy podać asortyment produkcji i jego wzbogacenie poprzez planowanie, modernizację. W tej części planu określa się zdolność produkcyjną zakładu, stopień jej wykorzystania, oraz potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. Do tej części biznes planu opracowuje się załączniki w postaci tabel w których określa się : zaopatrzenie materiałowe i głównych dostawców następnie potrzeby kooperacyjne i głównych kooperantów, zdolność produkcyjną podstawowych urządzeń oraz stopień ich wykorzystania, wielkość produkcji według asortymentu.

Podobne prace

Do góry