Ocena 5.0 1 głos

Strategia marketingowa

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Strategia marketingowa - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma być opracowywana tylko w sytuacjach zagrożeń. Jest ona potrzebna w każdej sytuacji. Jest również bardzo ważne, aby była ona traktowana jako część ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. Strategia powstaje w wyniku odpowiedzi na stawiane sobie pytanie: jakie cele sobie stawiamy i co trzeba zrobić, aby je osiągnąć? Należy również pamiętać, że w konkretnej sytuacji i konkretnym przedsiębiorstwie mogą istnieć różne cele pośrednie, ale zawsze prowadzą one do celu głównego (końcowego) - maksymalizacja zysku. Najczęściej przyjmuje się, że w wyniku ukształtowania celów i instrumentów ich realizacji powstają strategie: 1) rozwoju - ukierunkowane na uzyskanie wzrostu produkcji, sprzedaży, inwestycji - a więc i zysku oraz pozycji rynkowej (s. ekspansywna), 2) zachowania osiągniętej pozycji i jej utrzymania lub ograniczenia, 3) selektywnego rozwoju, a więc rozwoju określonych produktów lub kierunków działania przedsiębiorstwa i wycofywania się z innych. Te 3 rodzaje strategii - nazwane normatywnymi - stanowią pewien wzorzec, który w praktyce może być modyfikowany i dostosowywany do specyfiki i sytuacji konkretnej firmy. Omówiona klasyfikacja strategii ma 3 zasadnicze zalety: jest prosta, uwzględnia wyraźnie i zarysowuje granice miedzy poszczególnymi rodzajami strategii, jest dostosowana także do sytuacji występujących na rynku środków produkcji.

Podobne prace

Do góry