Ocena brak

Strategia integracji ze wspólnotami regionalnymi

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Stwarza dla krajów wielkie szanse i przynosi korzyści związane z szybsza modernizacja i przyjmowanie postępu cywilizacyjnego. Wytwarza koszty w postaci rezygnacji z pewnej części suwerenności narodowej. Głównym problemem który musi rozwiązać polityka integracji jest zapewnienie jak najkorzystniejszej pozycji kraju w ramach wspólnoty przy równoczesnym zminimalizowaniu kosztów społecznych tego procesu.Wyróżniamy dwie strategie integracyjne:

1. Strategia ściślej integracji – jest strategia bierna i ma postać adaptacji dokonanej w całości jednorazowo. Nastawia się głównie na korzyści z przystąpienia …………….... i minimalizując zjawiska ujemne.

2. Strategia integracji strategicznej - jest aktywna zmierza do zajęcia możliwie najkorzystniejszego statusu w ramach wspólnoty. Zmierza do włączenia stopniowo, dąży do niedopuszczenia do destrukcji tych elementów i dziedzin które maga być przydatne w przyszłości, a wiec unikania nadmiernych kosztów społecznych.

Podobne prace

Do góry