Ocena brak

Strategia i polistrategia państw

Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011

- Państwa mają wpływ na dynamikę i rozwój stos. międz.

- podstawą ich funkcjonowania są systemy oraz normy prawa międzyn.

- mają niezmienne prawo do suwerennego działania na arenie międzyn. realizując różnorodne formy swej aktywności międzyn.

- podział państw według J.Popiuk-Rysińskiej:

a) mocarstwa uniwersalne, zdolne do działań w skali globalnej we wszystkich we wszystkich dziedzinach stosunków zewnętrznych, np. USAb) mocarstwa sektorowe, zdolne do działań w skali globalnej w jednej dziedzinie np. gospodarczej-Japoniac) mocarstwa regionalne, zdolne do efektywnego oddziaływania w regionie np. Francjad) państwa zdolne do efektywnego działania w skali lokalnej, np. Polska

- wątpliwości budzi brak zdolności (do działań międzynarodowych) protektoratów.

Znane są 2 rodzaje protektoratów: Międzynarodowe i Kolonialne.Międzynarodowe opierają się na umowie miedzyn. Zawartej przez suwerenne państwa (podmioty) na mocy której protegowany zrzeka się części lub całości swej zdolności do działania na płaszczyżnie zewnętrznej na rzecz protektora. Np. Bhutan którego protektorem są Indie.

- wybór strategii politycznej państwa dotyczy wyboru typu, rodzaju formy stosunków (współpracy, współzawodnictwa, konfliktu lub walki)

- w polistrategii bierze się pod uwagę nie tylko sytuację realna lecz w większym stopniu uwzględnia sytuacje mające miejsce w rzeczywistości, nieznane, możliwe i prawdopodobne (zjawiska i sytuacje hipotetyczne) np. wybuch wojny jądrowej.

- Polistrategia zajmuje się aspektami operacyjno

-prakseologicznymi polityki zagranicznej i spełni wobec niej funkcje instrumentalną i służebną

- w polityce zagranicznej stałym ośrodkiem zainteresowania jest interes państwa, a w polistrategii ośrodek koncentracji uwagi jest zmienny, gdyż każdorazowo zależy od zagadnienia wysuniętego na pierwszy plan przez strategię ogólną.

Podobne prace

Do góry