Ocena brak

Strategia fazy wzrostu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012

Charakterystyka

Po początkowej fazie wprowadzania, następuje faza intensywnego wzrostu w chwili gdy produkt zostanie pozytywnie przyjęty przez rynek. Faza ta cechuje się ciągle wysokimi, choć stosunkowo mniejszymi niż w fazie rozwoju nakładami kapitałowymi. W związku z tym proponuje się różne strategie dla przedsiębiorstw o różnej pozycji konkurencyjnej.Proponowane działania

Dominująca pozycja konkurencyjna

  • utrzymać pozycję i udział w rynku
  • inwestować, aby podtrzymać wzrost

Silna pozycja konkurencyjna

  • starać się poprawić pozycję, zwiększyć udział,
  • inwestować, aby zwiększyć tempo wzrostu

Średnia pozycja konkurencyjna

  • starać się poprawić pozycję, selektywnie zwiększać udział,
  • selektywne inwestowanie w celu poprawy sytuacji

Korzystna pozycja konkurencyjna

  • szukać niszy i chronić ją,
  • selektywnie inwestować

Słaba pozycja konkurencyjna

Podobne prace

Do góry