Ocena brak

Strategia dywersyfikacji

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011

Charakterystyka

W klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji to "przedsięwzięcie polegające na przegrupowaniu środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działania zasadniczo różne od prowadzonych w przeszłości. Wymaga zaangażowania się w branże, technologie i rynki, które są nowe dla przedsiębiorstwa, z produktami także dla niego nowymi.


Strategia dywersyfikacji prawie zawsze wymaga nowych finansowych inwestycji.Działalność ta może być wynikiem zmian, które zaszły już na rynku lub też, których należy się spodziewać w przyszłości. Podjęcie takiej strategii jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy dotychczasowy system firmy nie stwarza jej dodatkowych możliwości wzrostu. Wśród głównych celów tej strategii można wyróżnić dążenie do obniżki kosztów, rozłożenie ryzyka, zwiększenie bezpieczeństwa finansowego, lepsze wykorzystanie zasobów i poprawienie wyników ekonomicznych, a także przetrwanie na rynku.



Rodzaje

Uwzględniając kryterium głębokości dywersyfikacji strategie możemy podzielić na dwie grupy:

  • Strategie dywersyfikacji ześrodkowanej
  • Strategie dywersyfikacji konglomeratowej

Strategia dywersyfikacji ześrodkowanej polega na ekspansji na nowe rynki stanowiące otoczenie bliższe przedsiębiorstwa. Może się odnosić do różnicowania produktów, rynków i technologii. W jej zakresie wyróżniamy dywersyfikację:

Podobne prace

Do góry