Ocena brak

Strategia dostosowań sektora rolno – żywnościowego do warunków rynkowych

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Rolnictwo nie jest związane z rynkiem, gdyż ziemia nie zależy od czynników rynkowych, ale przyrodniczych. Tylko aktywna polityka państwa może połączyć rolnictwo z rynkiem. Z rolnictwa wypływa ok. 25% wyprodukowanej nadwyżki. Rynek i zasady jego działania sprawiają, że nadwyżka ta nie wraca i tworzy się zwężenie ilustrowane teorią dwóch odwróconych lejków. Trzeba rozciągnąć to zwężenie tak, aby dochody rolników uformowały tubę uniezależniającą ich od czynników zewnętrznych. Oprócz sprawienia, by nadwyżka wróciła, trzeba dołożyć pewną ilość, by uzyskać reprodukcję rozszerzoną (przez umożliwienie inwestowania).

Dokładać ją mogą:

  • podatnicy (z tych pieniędzy udziela się kredytów inwestycyjnych dla rolników, dofinansowuje się ich, itp.),

  • konsumenci – wspierają producentów kupując ich produkty.

To dokładanie jest warunkiem rozwoju sektora rolnego. W Polsce dokłada się ok. 22%, ale jest to wielkość zawierająca kwoty przeznaczone na KRUS. Odliczając KRUS zostaje ok. 6–7% faktycznego wsparcia (w UE i Stanach Zjednoczonych jest to ok. 47%).

Do góry