Ocena brak

Strategia ceny penetracyjnej

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Strategia ceny penetracyjnej jest przeciwieństwem strategii wysokiej ceny. Wychodzi się tu od stosunkowo niskiej ceny, by w przyszłości ją podwyższać. Motywem takiego postępowania jest chęć szybkiego wejścia na nowy rynek i dokonania jego penetracji. Zamierza się uzyskać duży udział w rynku, co umożliwia późniejsze podwyższanie ceny.

W warunkach konkurencji podwyższanie cen jest trudniejsze niż ich obniżanie. Firma stosująca strategię wysokiej ceny ma większą swobodę działania.

Możliwość realizacji wymienionych strategii cenowych zależy też od rodzaju produktów i uwarunkowań rynkowych. Dobra luksusowe są bardziej podatne na stosowanie strategii wysokiej ceny, podczas gdy w odniesieniu do produktów częstego zakupu częściej stosuje się strategię penetracji.

 

Podobne prace

Do góry