Ocena brak

Strategia aktywizacji gospodarczej regionu

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Wyróżniamy dwie strategie:

1. Pierwsza ma postać aktywizacji odgórnej zwana jest marko aktywizacja. Podmiotem takiej aktywizacji jest państwo a przedmiotem określone obszary szczebla pośredniego miedzy państwem a poziomem mikro ekonomicznym czyli gminami,

2. Druga ma postać aktywizacji lokalnych czynników rozwojowych - jej podmiotem są społeczeństwo i władze lokalne a państwo jest czynnikiem wspierającym.Praktyka wskazuje ze bardziej skuteczna jest ta druga strategia.

Do góry