Ocena brak

Stowarzyszenie

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Stowarzyszenie dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania stowarzyszeń jest zagwarantowana w Konstytucji RP. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną; swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie może założyć co najmniej 15 osób, które uchwalą statut i wybiorą komitet założycielski. Rejestracji stowarzyszenia dokonuje sąd wojewódzki, może on jednak odmówić zarejestrowania, jeżeli nie spełnia ono warunków przewidzianych w ustawie.

 

Do stowarzyszenia mogą należeć małoletni poniżej 16 lat (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów). Uproszczoną formą jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej, mogą je założyć 3 osoby, nie może jednak ono prowadzić działalności gospodarczej. Wolność tworzenia i działania stowarzyszeń to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Stanowi także wyraz kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prace

Do góry