Ocena brak

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE WĘZINY

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Węzina gruczołu tarczowego stanowi pomost blaszki gruczołowej biegnący poprzecznie między obu płatami bocznymi. Położona do przodu od części górnej tchawicy stale przykrywa ją na wysokości 2 i 3 chrząstki tchawiczej, a w większości przypadków zachodzi również na część pierwszej, a nieraz i czwartej chrząstki; w wyjątkowych przypadkach może sięgać ku górze do chrząstki pierścieniowatej, ku dołowi do 6, a nawet 7 chrząstki tchawiczej. Więzadło tarczowe pośrodkowe przymocowuje węzinę do tchawicy i do szkieletu krtani. Dla górnego rozcięcia tchawicy (tracheotomia superior) cieśń należy przesunąć ku dołowi, dla dolnego (tracheotomia inferior) — ku górze.

U noworodka węziną jest szczególnie duża. Jej górny brzeg dochodzi zwykle do chrząstki pierścieniowa tej, a czasem nawet ją przekracza. W wieku tym brzeg dolny leży na 5 lub 6 chrząstce tchawiczej. W dzieciństwie powierzchnia przylegania węziny do tchawicy stopniowo się zmniejsza. U dziecka, a zwłaszcza u noworodka, chirurg dysponuje więc niewielką tylko przestrzenią przy rozcinaniu tchawicy.

Powierzchnia przednia albo mięśniowa węziny jest prawie równa. Przylega ona do blaszki przed tchawiczej powięzi szyjnej i do mięśnia mostkowo-tarczowego, który blaszka ta obejmuje. Tylko w linii pośrodkowej brak jest przykrycia mięśniowego. Zazwyczaj zstępuje tu parę większych żył, które wytwarzają się z żył tarczowych górnych i uchodzą do żył tarczowych najniższych.

Powierzchnia tylna albo tchawicza jest wklęsła i przylega do górnych chrząstek tchawiczych; nieliczne tylko gałązki tętnicze i splot drobnych żyłek uchodzących do żył tarczowych najniższych oddzielają ją od nich. Zazwyczaj nie stanowią one przeszkody w zabiegach operacyjnych.

Między węziną a tchawicą znajduje się często kaletka maziowa.

Podobne prace

Do góry