Ocena brak

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE WĄTROBY

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Wątroba leży w okolicy podżebrowej prawej i w okolicy nadpępcza, sięgając swym lewym płatem w obręb okolicy podżebrowej lewej aż do linii sutkowej. Wątroba wypełnia wypuklenie przepony całkowicie po stronie prawej, częściowo tylko po stronie lewej i przylega do tego mięśnia większą częścią swej powierzchni górnej i powierzchnią tylną. Tylko w górnej części okolicy nadpępcza powierzchnia górna wątroby (w znacznej większości swym lewym płatem) przylega bezpośrednio do przedniej ściany brzucha; wcięcie pępkowe położone jest nieco w prawo od płaszczyzny pośrodkowej.

Położenie wątroby jest zależne nie tylko od jej kształtu i od kształtu przylegających do niej narządów, ale również od kilka innych czynników, októrych już często wspominaliśmy, a więc: od postawy i położenia ciała, od aparatu więzadłowego narządu, od stanu wypełnienia żołądka, napięcia i skurczu ściany brzucha, położenia przepony. Przepona prawie całkowicie obejmuje wątrobę i jej skurcz uciska na wątrobę; w czasie wdecłiu przepona przypuszczalnie wypycha krew z wątroby jak z gąbki i wpływa na odpływ krwi żylnej przez żyły wątrobne do żyły głównej dolnej i do prawego przedsionka serca. Niektórzy autorzy negują jednak to działanie przepony na odpływ krwi żylnej z wątroby, przypisując je głównie ssącemu działaniu serca. Przylegając do przepony wątroba wykonuje wszystkie ruchy razem z przeponą, w podżebrzu porusza się jak tłok w cylindrze; podczas wydechu wstępuje ku górze, a jej powierzchnia górna ustawia się bardziej stromo.

Granica górna w stosunku do szkieletu w rzucie na przednią ścianę klatki piersiowej odpowiada na ogół położeniu przepony, do której przylega. Najwyższy punkt prawego płata między linią sutkową i przymostkową leży więc na zwłokach mniej więcej na wysokości 4 żebra, na żywym przy wydechu — na 5 żebrze, po stronie lewej o jedno międzyżebrze niżej. W linii pośrodkowej górny punkt w obrębie wycisku sercowego odpowiada nasadzie wyrostka mieczykowatego.

Granicę dolną tworzy brzeg przedni wątroby. W położeniu na plecach w warunkach prawidłowych granica dolna: 1) krzyżuje 11 żebro w linii łopatkowej prawej; biegnie dalej 2) wzdłuż łuku żebrowego do linii sutkowe prawej; 3) opuszcza tu łuk żebrowy (miejsce połączenia ro żebra z 9) w okolicy wcięcia pęcherzyka żółciowego wstępując w okolicę nadpępcza, gdzie kieruje się skośnie ku górze i na lewo; w okolicy nadpępcza brzeg przedni krzyżuje okrężnicę poprzeczną, następnie wstępuje na ścianę przednią żołądka (w okolicy wcięcia pępkowego), wzdłuż niej dochodzi 4) do łuku żebrowego lewego u końca 8 żebra i kończy się 5) w 5 międzyżebrzu w linii sutkowej lewej nieco na lewo i poniżej koniuszka serca. W okolicy nadpępcza możemy więc wydzielić pole wątrobne położone w jej części górnej i prawej, oraz pole żołądkowe położone poniżej i po stronic lewej; oba narządy przylegają tu do przedniej ściany brzucha i oba są bezpośrednio dostępne badaniu.

Podobne prace

Do góry