Ocena brak

Stosunki topograficzne przysadki mózgowej

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Stosunki topograficzne przysadki są oczywiście różne w różnych kierunkach:

Ku górze przysadka graniczy ze skrzyżowaniem wzrokowym i z pasmem wzrokowym, oddzielona od nich przeponą siodła. Niemniej jednak chorobowo powiększona przysadka może wywierać ucisk na skrzyżowanie: ucisk ten trafia właśnie na krzyżujące się włókna, które pochodzą z obu nosowych połów siatkówki. Stąd obustronne skroniowe niedowidzenie połowicze (henńarwpsia bitemporahs), które często występuje w guzach przysadki. Pasma wzrokowe, wstępując nad przysadkę, biegną ku tyłowi i bocznie do bocznego obwodu konarów mózgu; leżą one nad grzbietem siodła i w widoku z góry wyrostki pochyłe tylne widoczne są bocznie od pasm wzrokowych.

Ku tyłowi przysadka przylega do powierzchni przedniej grzbietu siodła.

Bocznie w zmiennym stopniu  przysadka przylega do zatoki jamistej i do odcinka wewnątrzczaszkowej części t. szyjnej wewnętrznej objętego tą zatoką. Tętnica ta przechodzi tu przez oponę twardą bocznie od przejścia 11. wzrokowego w skrzyżowanie  i stąd wstępuje do przestrzeni podpajęczej. W przejściu tym szczególnie bliskie jest ułożenie tętnicy do n. wzrokowego; w pobliżu też odchodzi od niej t. oczna. Nerwy gałki ocznej, które leżą bocznie od odcinka t. szyjnej wewnętrznej położonego w zatoce jamistej, nie mają bezpośredniej styczności z bocznym obwodem przysadki przebiegając w pewnym oddaleniu od niej.

Do przodu przysadka graniczy z zatoką klinową. Jeżeli zatoka jest bardzo duża, wówczas przedni obwód przysadki graniczy z bardzo cienką ścianką kostną zatoki, jeżeli zatoka jest silnie uwsteczniona — wtedy graniczyć może z grubą warstwą kostną.

Ku dołowi stosunki przysadki są te same co do przodu w tych przypadkach, kiedy zatoka klinowa jest silnie rozwinięta i sięga ku tyłowi w kierunku stoku. W pozostałych przypadkach przysadka sąsiaduje z istotą gąbczastą trzonu kości klinowej.

Podobne prace

Do góry