Ocena brak

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE POCHWY

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Pochwa otoczona jest tkanką łączną; tylko niewielki górny odcinek tylnej ściany powleczony jest otrzewną, jak to niebawem zobaczymy.

Do przodu pochwa łączy się z pęcherzem moczowym; w tkance łącznej między tymi narządami przebiegają zbieżnie oba moczowody. Poniżej pęcherza w całcj swej długości ciągnie się cewka moczowa wzdłuż przedniej ściany pochwy. O ile pasma łącznotkankowe między pęcherzem a pochwą są wiotkie i podatne, o tyle nieco poniżej pęcherza cewka moczowa kobieca z przednią ścianą pochwy złączona jest ściśle i nieprzesuwalnie. Ta blaszka tkanki łącznej ma nazwę przegrody cewko wo-pochwowej (septum urethrwaginale). wypełniającej przestrzeń tej samej nazwy.

Ku tyłowi na przestrzeni 1 —2 cm zstępując z szyjki macicy otrzewna pokrywa część tylną sklepienia pochwy, skąd na wysokości kolców kulszowych przerzuca się na przednią ścianę bańki odbytnicy; jest to najniższe miejsce, dno zagłębienia odbytniczo-macicznego. W tej części zagłębienie to jest szczelinowate i ściana przednia bańki odbytnicy i tylna ściana pochwy na tym niewielkim odcinku przylegają do siebie poprzez obie blaszki otrzewnej. Czasem jednak z tylną ścianą pochwy mogą się stykać pęUe jelita cienkiego, a w położeniu nieprawidłowym również inne narządy, jak jajowód a nawet jajnik. Z powyższych stosunków topograficznych wynika, że przebicie tylnej ściany pochwy w obrębie jej sklepienia powoduje otwarcie jamy otrzewnej. Poniżej dna zagłębienia odbytniczo-macicznego między pochwą a odbytnicą znajduje się blaszka tkanki łącznej wiotkiej, przegroda od by tniczo-pochwowa (septum rectovaginale) wypełniająca przestrzeń odbytniczo-pochwową; ku dołowi przegroda ta przybiera na grubości i przyjmuje charakter bardziej zbity.

Z boków powyżej dźwigacza odbytu w tkance łącznej obejmującej pochwę znajdują się silne żyły splotu pochwowego. Również oba wolne brzegi dźwigacza odbytu obejmują pochwę i w czasie skurczu mogą ją zwężać, choć nie przyczepiają się a tylko ocierają się 0 nią.

Ku dołowi po przejściu między obu brzegami dźwigacza odbytu na dnie miednicy pochwa przebija przeponę moczowo-płciową i ściśle łączy się z brzegami otworu, przez który przechodzi. Obejmują ją tutaj, jak również cewkę moczową, włókna prążkowanego zwieracza cewki moczowej l, które powodować mogą zarówno zwężenie cewki, jak i pochwy u jej ujścia do przedsionka pochwy. Poniżej dźwigacza odbytu pochwa przyjmuje kierunek ku przodowi, a odbytnica w swej części kroczowej, tzw. kanał odbytowy ku tyłowi; w związku z tym przestrzeń między nimiw przedłużeniu przestrzeni odbytniczo-pochwowej ma kształt klina podstawą zwróconego ku skórze krocza, a ostrzem wstępującego między pochwę i odbytnicę. Przestrzeń tę wypełnia tkanka łączna, wśród której znajdują się pasma mięśniówki prążkowanej krocza. Z powyższego wynika, że u kobiety od strony krocza ku tyłowi od przepony moczowo-plcio-wej można wniknąć w głąb tkanki łącznej między pochwę i odbytnicę, a więc do przestrzeni odbytniczo-pochwowcj; u mężczyzny odpowiada jej przestrzeń odbytniczo-stcrczowa, która i tutaj oddziela drogę płciową od drogi jelitowej.

Bliskie sąsiedztwo trzech przewodów: cewki moczowej, pochwy i odbytnicy umożliwia wymacywanic przez pochwę odbytnicy i cewki oraz pęcherza. Silne wypełnienie pęcherza wpukla przednią ścianę pochwy, wypełnienie odbytnicy wpukla ścianę tylną. Wytwarzanie się patologicznej komunikacji (np. przetok) między pochwą a pęcherzem lub cewką, jak również między pochwą a odbytnicą jest zrozumiałe w związku z położeniem tych narządów.

Dźwigacz odbytu nic tylko dźwiga odbytnicę, ale pośrednio również i pochwę częściowo spoczywającą na odbytnicy ( a tym samym i macicę; z tego wynika, że dźwigacz odbytu przeciwdziała wypadnięciu prolapsus) macicy. Z tych samych powodów w niektórych przypadkach pochwicy (vaginismus), kiedy ujście pochwy jest nienormalnie pobudliwe, skurcz mięśniówki pochwy i dna miednicy nie dozwala, na wyciągnięcie wprowadzonego do pochwy prącia (penis captivus).

Podobne prace

Do góry