Ocena brak

Stosunki topograficzne pęcherzyka żółciowego

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Pęcherzyk żółciowy, jak opisano wyżej, spoczywa na dolnej powierzchni wątroby :>le pęcherzyka żółciowego (łoże pęcherzyka), złączony z nim warstwą tkanki łącznej, iewna pokrywa jego wolną powierzchnię dolną. Dno pęcherzyka, całkowicie po-:zone otrzewną, wystaje zazwyczaj spod przedniego brzegu wątroby i przylega pośrednio do przedniej ściany brzucha.

W rzucie na przednią ścianę brzucha położenie pęcherzyka żółciowego się z łatwością ustalić przez określenie położenia dna pęcherzyka. Najczęściej kt styczny między ścianą brzucha a dnem pęcherzyka położony jest w miejscu .czenia 9 chrząstki żebrowej z 10, gdzie brzeg przedni wątroby opuszcza łuk żebrowy; kt ten (dołek podżebrowy) odpowiada miejscu skrzyżowania łuku żebrowego z brze-1 bocznym mięśnia prostego brzucha prawego i jest oddalony około 4—5 cm od pośrodkowej. W chorobach pęcherzyka czy dróg żółciowych (np. kamica, zapale-itd.) dno jego jest wyczuwalne; miejsce to (punkt pęcherzyka żółciowego) jest aźnie wrażliwe na ucisk. W projekcji szyjka pęcherzyka leży wtedy nieco wyżej rdziej przyśrodkowo, w prawej górńej okolicy lędźwiowej.

W warunkach prawidłowych pęcherzyk żółciowy i jego zawartość nie są widoczne zdjęciu rentgenowskim. Dopiero po wprowadzeniu środka cieniującego (doustnie dożylnie) uwidocznia się położenie pęcherzyka, jego kształt i zmienność czynnoś-ra. W pozycji leżącej występuje zazwyczaj cień pęcherzyka na poziomie 2 lub 3 kręgu wiowego, jednak wysokość położenia może się wahać od 11 żebra do grzebienia i biodrowej.

Oprócz zmienności osobniczej, kształt pęcherzyka i jego położenie zależne są oczy-ie również od położenia wątroby, ruchów oddechowych czy też od budowy kon-lcyjnej. Jeżeli wątroba ukształtowana jest normalnie i powierzchnia dolna położona skośnie, długa oś pęcherzyka biegnie skośnie (od dna do szyjki) w kierunku przy-kowym, ku górze i ku tyłowi; na obrazie rentgenowskim w rzucie na płaszczyznę Dwą zarys pęcherzyka wykazuje charakterystyczny kształt gruszkowaty. Byłoby to nie położenie pęcherzyka. Zależnie od położenia wątroby możemy stwierdzić dwa krańcowe typy położenia pęcherzyka: położenie poprzeczne, poziome (wdech), w którym długa oś pęcherzyka układa się prawie poziomo, a zarys pęcherzyka w obrazie rentgenowskim jest okrężny, i położenie strome (wydech), w którym długa oś przebiega prawie pionowo, a zarys pęcherzyka jest podłużnie owalny. Samo przez się jest zrozumiałe, że w zasadzie w poprzecznym położeniu wątroby występuje również poziome położenie pęcherzyka, w stromym położeniu wątroby — strome położenie pęcherzyka; w głębokim wdechu, w którym pęcherzyk i jego dno zstępuje ku dołowi raniej więcej o 2 cm, przedni brzeg wątroby unosi się, a równocześnie pęcherzyk przybiera bardziej poziome położenie. Leptosomiczna budowa ciała łączy się bardziej ze stromym położeniem wątroby i pęcherzyka, o podłużnym, owalnym zarysie cienia, typ pikniczny — z położeniem poziomym, o bardziej okrężnej sylwetce pęcherzyka.

Podobne prace

Do góry