Ocena brak

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE nasieniowodu

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Początkowa część jądrowa nasieniowodu biegnie ku górze wzdłuż tylnego brzegu jądra na powierzchni przyśrodkowej najądrza; dalszy odcinek, część powróz -kowa, jako okrągły, twardy twór ciągnie się prawic prosto ku górze w części tylnej powrózka nasiennego aż do pierścienia pachwinowego powierzchownego. Następna część pachwinowa nasieniowodu przechodzi przez cały kanał pachwinowy wzdłuż jego dolnej ściany do jamy brzusznej. Po wyjściu z kanału przez pierścień pachwinowy głęboki - część miedniczną nasieniowodu krzyżuje od góry początkowy odcinek naczyń nabrzusznych dolnych przechodząc z ich strony bocznej na przyśrodkową i na bocznej ścianie miednicy małej kieruje się ku dołowi i do tyłu; naczynia biodrowe zewnętrzne, więzadło pępkowe przyśrodkowe, moczowód oraz naczynia i nerwy bocznej ściarty miednicy małej (nerw i naczynia zasłonowe, naczynia pęcherzowe uorne) leżą bocznie od nasieniowodu. Następnie nasieniowód kieruje się przyśrodkowo ku tylnej ścianie pęcherza, przechodzi przez kąt między moczowodem a ścianą pęcherza przy ujściu moczowodu , krzyżuje moczowód od przodu oraz od góry i począwszy od tego miejsca zbliżając się do nasieniowodu strony przeciwległej przechodzi w bańkę, która ciągnie się wzdłuż przyśrodkowego brzegu pęcherzyka nasiennego. Wzdłuż całego swego przebiegu wewnątrzbrzusznego, od pierścienia pachwinowego głębokiego aż do górnej części bańki, nasieniowód jest bezpośrednio przykryty otrzewną; na ścianie bocznej miednicy małej wywołuje  wyczuwalny i nieraz widoczny fałd ' phca ductus deferentis).

Podobne prace

Do góry