Ocena brak

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE GARDŁA

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Stosunki topograficzne przedniej ściany gardła, połączenie z jamą nosową (nozdrza tyłne), z jamą ustną (cieśń gardła) i krtanią (wejście do krtani), jak również stosunek sklepienia gardła do podstawy czaszki i ściany tylnej do przestrzeni pozagardłowej i powięzi przedkręgowej były opisane poprzednio.

Najważniejsze są stosunki ścian bocznych gardła do wielkich naczyń i nerwów, które przebiegają na szyi ku czaszce lub też w odwrotnym kierunku (a. carotis commiuńs. a. carotis interna, v. jugularis interna, n. glossopharyngeus, n. uagus, n. accessońus, n. hypoglossus, truncus sympathicus). Stosunek ich do bocznej ściany gardła jest różny w zależności od wysokości na jakiej je badamy. Na ogół możemy powiedzieć: im wyżej na bocznej ścianie gardła, tym więcej skupia się tworów, tym bardziej jednak są one oddalone od ściany gardła.

W obrębie części krtaniowej tętnica szyjna wspólna zbliża się do samej ściany gardła; tętnica ta oddziela ścianę gardła od żyły szyjnej wewnętrznej. K.u tyłowi od tych naczyń leży nerw błędny. Również bezpośrednio z gardłem styka się tylny obwód obu płatów gruczołu tarczowego.

W części ustnej gardła tętnica szyjna wewnętrzna u swego początku zagina się trochę przyśrodkowo i zbliża się nieco do ściany gardła. Leży ona jednak ku tyłowi od migdałka, oddalona od niego o i—2 cm. Tętnica językowa przylega do ściany bocznej zwieracza środkowego gardła. Żyła szyjna wewnętrzna przylega do tętnicy szyjnej wewnętrznej od strony bocznej; między obu naczyniami biegnie nerw błędny.

Część nosowa gardła, tak samo jak pozostałe, graniczy bocznie z przestrzenią przygardłową  jest to przestrzeń łącznotkankowa, w której tętnica szyjna wewnętrzna nie przylegając bezpośrednio do bocznej ściany gardła leży nieco do przodu i przyśrodkowo od żyły szyjnej wewnętrznej. Przez przestrzeń tę biegną również cztery ostatnie nerwy mózgowe (n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessońus et 11. hypo glos s iis), które po wyjściu z czaszki układają się dokoła obwodu tętnicy szyjnej wewnętrznej i pień współczulny objęty powięzią szyjną przedkręgową, położony do tyłu od tętnicy szyjnej wewnętrznej. Ten stosunek nerwów do tętnicy szyjnej wewnętrznej zmienia się jednak szybko ku dołowi. Tylko nerw błędny i pień współczulny zachowują go nadal; pozostałe nerwy już wysoko u góry w przestrzeni przygardłowej oddalają się od tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Wzdłuż żyły szyjnej wewnętrznej przebiega łańcuch węzłów chłonnych szyjnych głębokich; do nich uchodzą naczynia chłonne z węzłów pozagardłowych.

Oglądanie i wyczuwanie ściany gardła. Cieśń gardła wraz 7. migdałkiem pod-niebiennym i ściana tylna części ustnej dostępne są bezpośredniemu oglądaniu przy szeroko otwartych ustach i języku przyciśniętym ku dołowi. Ściany części nosowej można badać wziernikiem nosowym od tyłu (rhinoscopia posterior), ściany części krtaniowej i dolnej części ustnej — wziernikiem krtaniowym. Wymacywanie ścian gardła daje się wykonać szczególnie w obrębie części ustnej; również ściana tylna części górnej i środkowej, która przylega do trzonów czterech górnych kręgów, jest wyczuwalna (wymacywanie migdałka gardłowego).

Podobne prace

Do góry