Ocena brak

Stosunki równoległe

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Jak już wspomnieliśmy, stosunki równoległe, polegające na procesach konkurencji pomiędzy samymi sprzedawcami bądź samymi nabywcami są wtórnym efektem wymiany handlowej. Treścią tych stosunków jest konfrontacja zamiarów jednych sprzedawców z planami innych i zamiarów jednych nabywców z dążeniami pozostałych.

Procesy konkurencyjne polegają na przedstawianiu na rynku przez sprzedawców bądź nabywców, dążących do realizacji swoich własnych, indywidualnych interesów, ofert korzystniejszych od innych. Obejmują one zatem: gromadzenie i porządkowanie przez podmiot w nich uczestniczący informacji o zachowaniu pozostałych podmiotów oraz ustalenie metody reakcji podmiotu na postępowanie innych uczestników gry rynkowej. Podstawą tych procesów jest stale ujawniany konflikt interesów podmiotów rynkowych, co wytwarza dążenie do zwiększania własnych korzyści kosztem korzyści osiąganych przez konkurentów lub przynajmniej do przeciwdziałania zmniejszaniu korzyści, które mogłyby wystąpić pod wpływem działania konkurentów.

W praktyce procesy konkurencyjne przybierają odmienną postać, gdyż konkurencja może odbywać się w formie cenowej bądź niecenowej. Dotyczyć może ona bowiem nie tylko wysokości żądanej ceny, ale także jakości produktu, jego wyglądu, trwałości, a nawet technicznych warunków sprzedaży (formy i terminy płatności, kwestia transportu, gwarancji itd.)

Rynek określić możemy zatem jako formę nawiązywania kontaktów pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, dokonującą się w sposób ciągły i dobrowolny, w wyniku której określone zostają ceny oraz ilości nabywanych i sprzedawanych dóbr czy usług.

 

Podobne prace

Do góry